Demo phần mềm quản lý bệnh viện, phòng khám

Khách hàng tiêu biểu

Đối tác

Tiếng việt
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM LINH HOẠT

Lịch làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu - từ 8h30 đến 17h30

Tầng 3, 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM, Việt Nam

info@flex.com.vn - sales@flex.com.vn

Liên hệ kinh doanh

(028) 6 685 6523

0909 094 605 (Anh. Tích)

Liên hệ kỹ thuật

(028) 6 271 6843

0933 604 991 (Anh. Chương)

0988 329 523 (Anh. Khanh)